Informatie boekje pagina I

Inhoudsopgave:

Pagina I
Wat gaat uw kind doen
Soorten opvang en groepsopbouw
Accommodatie
Openingstijden & sluitingsdagen
Dagritme
Wennen
Vervoer van en evt. naar school
Ophalen & brengen
Ophalen door anderen
Jaarfeesten
Kleding 
Eten, Drinken & Traktaties
Missie en visie
Aanmelden & beëindiging contract
Plaatsingsprocedure

Pagina II 
Afmelden 
Extra dag of wisselen en flex contract
Studiedagen
Pedagogisch beleid in vogelvlucht
Oudercommissie
Veiligheid en Gezondheid
Ongevallenverzekering
Kosten, facturering en toeslagen 
Foto’s en video opnamen
Klachtenprocedure 
Welkom    Activiteiten    Handelwijze    Informatie    Wie zijn wij    ContactWelkom.htmlActiviteiten.htmlHandelwijze.htmlInformatie.htmlWie_zijn_wij.htmlContact.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5
Wat gaat uw kind doen
In kleine groepen worden de kinderen meegenomen in de belevingen die de moestuin en de natuur te bieden hebben. Ontwikkeling van de zintuigen is erg belangrijk, zien, horen, ruiken, proeven en voelen worden in de activiteiten gebruikt om de beleving en het waarnemen te stimuleren. Het directe contact met de aarde en gewassen kweekt een diepere band tussen mens en natuur. Kinderen ontdekken hoe alles groeit door alle stappen in het groeiproces mee te maken. 
Het klaarmaken van de aarde, het zaaien, wieden, bemesten, water geven tot het oogsten en het laten rusten van de aarde. Activiteiten die voorbij komen zijn: zaaien van groenten, kruiden en bloemen. Schoffelen, water geven en oogsten voor thuis. Vilten van diverse gebruiksvoorwerpen. Het zintuigen pad, zoeken naar waterbeestjes en vruchten in de natuur zoals bramen en noten. Lekker rond het kampvuur kastanjes poffen en verhalen vertellen. Vogelhuisjes en vetbollen maken. Sporen zoeken en herkennen. Fantasieplant boetseren of schilderen. Aan het einde van de zomer wanneer de gewassen klaar zijn om te oogsten, wordt er een oogstfeest georganiseerd voor familie, vrienden en bekenden. 
De kinderen laten zien wat zij met liefde en aandacht hebben laten groeien tot smaakvolle groenten. Elk oogstfeest proberen we iemand uit nodigen die een oud ambacht bedrijft met activiteiten waaraan deelgenomen kan worden.

Soorten opvang en groepsopbouw
Het Oerkind is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Er zijn maximaal 8 kinderen met 1 begeleider(ster). De beroepskrachten beschikken over een gerichte mbo opleiding (wet kinderopvang). Gezien onze moestuin en natuuractiviteiten vragen we niet alleen affiniteit maar ook deskundigheid op het gebied van de moestuin en de natuur. 
De groepsopbouw willen we zo inrichten dat er één stamgroep komt met maximaal zeventien kinderen. Op deze stamgroep zullen dan twee beleefbegeleiders(sters) staan.

Accommodatie 
We zijn veel buiten te vinden. De blokhut van Scouting Bemmel wordt gebruikt als slecht weer accommodatie, maar ook als knutsel, ontspan en lunch ruimte. In de zomer maanden zullen we gebruik maken van een tipi tent.

Openingstijden & sluitingsdagen bso en vso
Maandag, dinsdag, donderdag, 14:45 tot 18:30 uur. Woensdag van 12:30 tot 18:30.
In de vakantieperiode zijn we hele dagen open, van 08:00 tot 18:30 uur. 
Het Oerkind is ook tijdens erkende feest- en verlofdagen volgens CAO kinderopvang gesloten.
Bij voldoende aanmeldingen kan er ook vso geboden worden, dit is bij minimaal 2 aanmeldingen.


Dagritme 
Met behulp van een tekening (pictogrammen) wordt er een dagindeling gemaakt. Daardoor kunnen de kinderen het dagritme volgen. Vaste onderdelen zijn een verhaal, natuurbeleving, vrijspel/rustmoment.
Als alle kinderen zijn aangekomen bij de blokhut gaan we eerst wat eten en drinken. 
Er wordt een verhaal verteld dat aansluit op de beleef activiteit. Elke middag is er ruimte voor vrijspel.

Wennen
De eerste keer naar de buitenschoolse opvang is leuk, maar vaak ook spannend. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw kind een paar keer mee te laten draaien op de bso. Met een rustige opstart periode kunnen kinderen wennen aan de pedagogisch medewerkers, de groep en de andere kinderen. Tijdens het intake gesprek bespreken wat de mogelijkheden en uw wensen zijn.

Vervoer van school naar de BSO +
Het Oerkind verzorgt het vervoer van school naar de BSO +, u kunt aangeven of uw kind zelfstandig naar Het Oerkind BSO +  komt of met ons mee gaat. Het ophalen doen we met de bakfiets, kinderen die met de fiets zijn fietsen zelf voor de bakfiets. 
Als het van tevoren afgesproken is met de begeleider(ster) kan uw kind spelen bij een vriend(in). Is dit niet het geval, dan wordt uw kind altijd meegenomen naar de BSO +.

Ophalen en brengen
Op schooldagen worden de kinderen ‘s middags bij school opgehaald met de bakfiets. Ouders kunnen toestemming geven dat grote kinderen op hun eigen fiets mee mogen. Op dagen dat er geen school is kunnen de kinderen door ouders zelf rechtstreeks worden gebracht (tussen 8:00 en 9:00) bij de blokhut van scouting Bemmel.

Kinderen kunnen tussen 17:30 en 18:30 uur worden opgehaald, we zijn meestal in de buurt van de blokhut of binnen te vinden. Kinderen eerder ophalen kan. Mogelijk zijn we dan in het naastgelegen natuurgebied de Ward of de in de moestuin, u dient dan zelf onze kant op te komen.

Ophalen door anderen
Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander dan uw zelf laat ophalen. Graag willen wij dat u dit van te voren even meldt. U kunt dit doorgeven aan de begeleider(ster) van de BSO +, gelieve dit telefonisch te doen. Telefoonnummer 06 290 683 92. Als er geen melding is gedaan geven wij uw kind nooit mee aan een andere ouder of onbekende.

Jaarfeesten
Als kringloop door het jaar wordt er gebruik gemaakt van de jaarfeesten, deze worden gebruikt om even stil te staan en van daaruit weer verder te gaan. De jaarfeesten die voorbij komen zijn: Palm Pasen bij het begin van de lente. Sint Jan als viering van de zomer. Sint Michael feest van de kleuren herfst. Sint Nicolas, licht in het donker, winter.

Kleding
De buitenkleding is erg belangrijk. Warm, wind en waterdicht maar ook bewegingsvrijheid zijn zaken die van belang zijn. Omdat we veel buiten zijn voor de activiteiten en belevingen kan de kleding vies worden, zorg ervoor dat de kleding sterk genoeg is. Een extra setje droge kleding is handig om aan uw kind mee te geven.
Graag informeren wij u welke mogelijkheden er zijn voor de aanschaf van buiten kleding.
Voor de bescherming tegen de zon zijn er op de tuin strohoeden en is er biologische zonnecrème.

Eten, Drinken & Traktaties
Voeding is belangrijk, Het Oerkind verzorgt het eten en drinken tijdens de BSO+. De voeding is van biologische afkomst. De kinderen krijgen brood, fruit en kruidenthee (van eigen teelt) of een lekkere vruchtensap.

Probeer traktaties zo gezond mogelijk te houden, in het geval dat u toch snoep wilt geven houdt u dan rekening dat deze zonder kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen zijn. 

Missie en Visie
Ieder kind heeft zijn of haar aandachtsgebied. Door met kinderen de natuur in te trekken, stimuleer je de zintuiglijke beleving. Zo vergroot je het eigen vermogen tot ontdekken en verwonderen. Hierdoor komen de kinderen tot een diepere en fijne natuurbeleving. Het eigentijdse oergevoel en de vaardigheden die daar bij horen gaan terug naar de tijd dat de mensen als jagers, verzamelaar en eenvoudige boeren sterk met de natuur verbonden waren. De mensen waren afhankelijk van het weer, landschap en de seizoenen. Ze haalden eten, kleding, beschutting en werktuigen uit de natuur. 
Ritme en beweging versterken het geheugen. Dit ontwikkelt houvast, herkenning en veiligheid. Ritme komt terug in de dag, week en jaarindeling zoals de seizoenen die we intenser gaan beleven door het buiten zijn. Maar ook het ritme van de zon en de maan, het lengen en korten van de dagen spelen hierin een rol. Het werken met, en het inleven in ritme maakt dat het een goede basis vormt om aan doelen te werken. Laat het ritme van de natuur je leiden.

Aanmelden, proeftijd & 'beëindiging' contract
Aanmelden kan via het inschrijvingsformulier, deze is te downloaden op de website van Het Oerkind, ook is deze via mail of telefonisch aan te vragen. 

Het Oerkind hanteert een proeftijd van een maand. 

Het opzegtermijn bedraagt een kalendermaand. 
Het beëindigen van het contract kan elke dag van de maand. Als u bijvoorbeeld 12 september opzegt, loopt het contract 
12 oktober af. Onderdeel van het contract zijn de algemene voorwaarden, deze ontvangt u bij het contract. Tevens zijn deze in te zien via de volgende link. Algemene Voorwaarden

Plaatsingsprocedure
Na ontvangst van het inschrijfformulier, wordt er gekeken of er op de gewenste dagen de mogelijkheid is om uw kind te plaatsen. Inschrijven houdt niet in dat uw kind automatisch geplaatst kan worden. Een tweede aanmelding uit eenzelfde gezin van reeds geplaatste kinderen krijgen voorrang. De procedure die wij daarna hanteren gaat op datum van inschrijving. Als er meer inschrijvingen zijn op dezelfde startdatum en er een beperkt aantal kind plaatsen zijn dan word de volgorde van inschrijving gehanteerd. De minimale afname is één dagdeel per week. De plaatsing wordt pas definitief na het ondertekenen van het contract.
Informatie_boekje_files/Algemene%20Voorwaarden.pdfshapeimage_3_link_0